Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze internetsite de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Dutchband niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Dutchband aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.dutchband.com) van Dutchband, die haar hoofdkantoor heeft op Mauritskade 55, Amsterdam, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer  27.24.74.11 (BTW-nummer NL 8145.52.699.B01). U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Het gebruik van deze internetsite gebeurt enkel voor eigen risico. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Dutchband aan het beheer en de inhoud van de internetsite besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is of onvolkomenheden bevat. Dutchband verstrekt expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Dutchband aanvaardt geen aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de internetsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze internetsite of de links naar internetsites van derden.

Dutchband beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Dutchband garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Het kan zijn dat Dutchband hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft. Dit doet Dutchband dan uitsluitend ter informatie en houdt niet in dat Dutchband de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is daarom volledig voor eigen risico. Dutchband aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Dutchband niet gecontroleerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Dutchband, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutchband of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutchband is het niet toegestaan links naar sites van Dutchband weer te geven.

Online communicatie
Het internet kan onveilig zijn. Stuur daarom vertrouwelijke informatie niet per e-mail naar Dutchband. Wanneer u dit toch doet, accepteert u het risico dat uw vertrouwelijke bericht door derden onderschept, misbruikt of gewijzigd kan worden.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze internetsite en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Dutchband behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2010 Dutchband

 

PRIJS BEREKENEN

+31 (0)20-3309904

Juli, Balado (UK)T IN THE PARK 2013

T in the Park was in 2010 een van de eerste evenementen in Groot-Brittannië die gebruik maakten van de SealStations. De binnenkomst van de 80.000 bezoekers verliep razendsnel en iedereen was laaiend enthousiast over het nieuwe polsbandje. Sindsdien stonden er elk jaar weer SealStations!

Juli, Lichtenvoorde (NL)ZWARTE CROSS 2013

Als de bezoekers van de Zwarte Cross van iets houden, is het wel snelheid. En dankzij de Sealstations worden ze al jaren snel van een polsbandje voorzien. En hoe minder tijd bij de toegang wordt doorgebracht, hoe meer tijd er blijft voor al dat spektakel van de Zwarte Cross. Ook de munten en backstagebandjes worden verzorgd door Dutchband.

Augustus, Hoofddorp (NL)Mystery Land 2013

Tijdens Mysteryland kunnen de 56.000 danceliefhebbers hun munten halen bij de CASH en PIN automaten. De automaten zijn verspreid over het prachtige, zeer grote terrein, waardoor consumptiemunten halen slechts een korte onderbreking van het feesten hoeft te zijn. In 2012 gebruikte Mysteryland voor het eerst ook de SealStations.

Januari, Groningen (NL)Eurosonic 2013

Ook in 2013 maakte Eurosonic weer gebruik van RFID bandjes van Dutchband. Door de RFID-chip in het bandje was met een snelle scan duidelijk of een bezoeker recht had op toegang. Ook was op elk moment zichtbaar hoeveel mensen in welke zaal aanwezig waren; belangrijk voor de veiligheid.

Juni, BrouwersdamConcert at sea 2013

Eind juni stonden de SealStations voor het tweede jaar achtereen op de Brouwersdam om de duizenden popelende bezoekers zo snel en comfortabel mogelijk het Concert at Sea terrein op te helpen. Aldaar stonden de muntenverkoop balies met dispensers en de cash en pin automaten klaar om iedereen snel van munten te voorzien. Dutchband leverde daarnaast ook alle crew, artist en VIP bandjes.

Juli, Nürburgring (DE)Rock am Ring 2013

Sinds 2011 maken Rock am Ring en Rock im Park, misschien wel de bekendste festivals van Duitsland, gebruik van de SealStations om de bezoekersstromen soepel te laten verlopen. Voor de Duitse bezoekers was het concept geheel onbekend, maar inmiddels willen ook deze Rockers geen andere bandjes meer rond hun pols!

Juni, Biddinghuizen (NL)Defqon 2013

Ook dit jaar stonden de Sealstations aan de poort van Defqon 1, om aldaar alle Weekend Warriors een bandje aan te meten. Voor munten kon men terecht bij cash en pin automaten die verspreid over het slagveld te vinden waren. De artist en vip bandjes? Dutchband textiel.

Juli, Rotterdam (NL)North Sea Jazz 2013

Ook op een locatie met 13 zalen zorgen automaten van Dutchband en LOC7000 ervoor dat 65.000 bezoekers snel van consumptiemunten zijn voorzien. Zo is North Sea Jazz een uniek en legendarisch festival dat gebruik maakt van de modernste technieken.

Augustus, Hummelo (NL)Mañana Mañana 2013

Op een van de mooiste plekken van Nederland, en misschien wel van de wereld, werd 2013 voor de eerst keer het Mañana Mañana festival gehouden. Een festival als geen ander; onbeschrijfelijk anders tot in de details. Dutchband leverde trots de munten en polsbandjes voor dit nieuwe, unieke festival.

Juli, Nyon (CH)Paléo 2013

Nabij Genève in het plaatsje Nyon vindt jaarlijks, al bijna 40 jaar, het Paléo festival plaats. Sinds 2012 voorziet Dutchband alle weekbezoekers van een slick toegangsbandje met behulp van de Sealstations.

Augustus, Biddinghuizen (NL)LOWLANDS 2013

Lowlands en Dutchband werken al jaren samen. Dankzij de inzet van CASH en PIN automaten hoeft geen enkele bezoeker lang te wachten op zijn munten. Ook levert Dutchband alle bezoekerspolsbandjes met het SealStation systeem en alle polsbandjes voor de crew en artiesten.

Juni 2012, Dessel (BE)Graspop MM 2012

Ook dit jaar koos LOC7000 ervoor om op de Graspop Metal Meeting de 75.000 bezoekers te voorzien van munten via de CASH en PIN automaten en munten van Dutchband. Zo hebben op dit altijd nog groeiende festival alle bezoekers binnen een mum van tijd hun munten!

September 2013, Weeze (DE)Q-base 2013

Dancefestival Q-Base is het eerste festival in Duitsland dat werkt met de balieterminals van Dutchband. En zelfs op deze bijzondere locatie (het luchthaventerrein van Weeze) konden de bezoekers razendsnel met hun pinpas consumptiemunten kopen.

Nieuws

Gratis NIX-bandjes bij uw...

Ontvang gratis 50 leeftijdsbandjes bij uw muntenbestelling.

Lees meer...

Dutchband op Pinterest

Onze producten in actie zien?

Lees meer...

DUTCHBAND WERKT MET